nl Dutch

Time to Yourself

"The Future depends on what you do today" – Mahatma Gandhi

Gebruik deze zomer wijs en werk aan jouw toekomst

Move in2 the Future wil jou, in deze tijd van onzekerheden veroorzaakt door het COVID-19 virus, de economische gevolgen en de veranderende arbeidsrelaties, onze training “Time to Re-Invent Yourself” versneld en tegen een gereduceerd tarief aanbieden. 

In AUGUSTUS 2020 starten we nog 2 groepen met max 15 deelnemers tegen dit bijzondere tarief:

3 weken in plaats van normaal 10 weken 

Maandag – Woensdag – Vrijdag online sessies van 2 uur

Volledig online in plaats van de 2 sessies op locaties

200,00 euro ipv 320,00 euro ex btw

Eén persoonlijke coaching sessie van 30 minuten met Saskia Harkema of Ingun Bol

Jaar lang lidmaatschap van de online Move in2 the Future community 

Aanmelden onder vermelding van registratie code “REINVENTaug20!”

Info training klik hier

Move in2 the Future

De wereld verandert in een hoog tempo. Met name in de economie en op de arbeidsmarkt zijn de veranderingen ten gevolge van verregaande digitalisering, robotisering, toenemende complexiteit en de totaal onverwachte opkomst van het COVID-19 virus duidelijk voelbaar. Er is sprake van flexibilisering van de arbeidsmarkt en ook de vergrijzing van de bevolking speelt een rol.

Kennis volstaat niet meer: flexibiliteit, creativiteit, innovatief vermogen, ondernemerschap en zelflerend vermogen, leiderschap, zelfkennis en het vermogen om snel in te spelen op veranderingen worden steeds belangrijker.

Niet iedereen is uit zichzelf in staat om snel in te spelen op al deze veranderingen en velen hebben de neiging zich vooral vast te houden aan oude gewoonten. Move in2 the Future heeft er op dit moment voor gekozen om zich zich nu te richten op een belangrijke groep die we vanwege hun ervaring, kennis en wijsheid nog heel hard nodig hebben op de arbeidsmarkt en in de economie: de actieve 50plusser!

We hebben juist nu de ervaring, de kennis en de wijsheid heel erg hard nodig, maar deze groep moet vaak opnieuw leren hoe ze dat enorme potentieel in kunnen zetten op een manier die bij hen als mens past, die aansluit bij de nieuwe werkelijkheid waarin we ons bevinden, die focust op creatie en innovatie in plaats van afwachten: actie in plaats van reactie.

Move in2 the Future biedt een uniek concept dat bestaat uit een training, individuele coaching en een online community met als doel om  vanuit die unieke persoonlijkheid, de passie en de purpose, iedereen op zijn of haar plek te krijgen waar ze hun potentieel optimaal kunnen benutten maar ook echt iets doen dat bij hen past: dat kan die ideale baan zijn, een bijzonder project of een eigen bedrijf.

Voor wie?

Voor de 50plus generatie wordt het een steeds grotere uitdaging om een plek te vinden op de arbeidsmarkt, terwijl zij juist heel graag een actieve rol willen blijven spelen in het economisch proces, hun toekomst willen creëren maar we ze ook nog heel hard nodig hebben. Hoewel we ons op dit moment focussen op deze groep, wil dat zeker niet zeggen dat we die jongere generaties uitsluiten. Juist die samenwerking kan het nog krachtiger maken om nieuwe kansen te creëren. 

  • Zelfstandige professionals die zelf nieuwe kansen willen creëren
  • (Ex) werknemers die vanuit hun passie aan de slag willen en klaarvoor een nieuwe toekomst
  • Gepensioneerden die graag nog een actieve bijdrage willen of moeten leveren aan de economie
  • Iedereen uit de jongere generaties die het belang ervan inzien om samen aan de slag te gaan
Saskia Harkema

Move in2 The Future gaat met deze doelgroep aan de slag om

  • Zichzelf te herontdekken
  • Een nieuwe visie te ontwikkelen op de toekomst van de maatschappij, de economie en de arbeidsmarkt
  • Een nieuwe toekomst te creëren vormgegeven in een concreet plan als Future Innopreneur

De focus ligt op

  • Het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor de toekomst
  • Het bewustzijn dat eigen keuzes gemaakt kunnen worden gebaseerd op passie en purpose
  • Het pro-actief reageren op veranderingen en het realiseren van een positieve impact op de maatschappij

Training

"Time To Re-Invent Yourself"
Tijdens een intensief 10 weken programma worden de deelnemers in sessies online en op lokatie, op reis genomen om zichzelf opnieuw te ontdekken, en uiteindelijk met hernieuwde inzichten tot een plan te komen voor hun eigen toekomst

Coaching

Deelnemers aan het “Time to Re-Invent Yourself” programma kunnen tijdens en na afloop gebruik maken van ervaren coaches die hen volgen en begeleiden op hun reis om hun plan ook daadwerkelijk te realiseren en waar nodig persoonlijke blokkades bespreekbaar maken en op te ruimen

Community

Alle deelnemers aan het trainingsprogramma kunnen na afloop deel uitmaken van een online community waarin samen gewerkt wordt aan het uitwerken van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het vinden van opdrachtgevers dan wel potentiële werkgevers

Waarom Move in2 the Future?

Een nieuw perspectief op jouw toekomst betekent dat het roer echt om moet. Loslaten van oude gewoonten en oude inzichten vraagt om een aanpak die vernieuwend is. Daarbij vindt transformatie eigenlijk altijd plaats binnen een groep, binnen een omgeving waarin je je veilig voelt en waarbinnen je samen met anderen aan de slag kunt.

Wie zijn wij?

Ingun Bol - Move in2 the Future

Ingun Bol de Bock

Partner

Saskia Harkema

Partner

De oprichters van Move in2 the Future, Saskia Harkema en Ingun Bol de Bock, bieden samen ca 60 jaar ervaring in de wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven, trainingen op nationaal en internationaal niveau, start-ups, sociaal ondernemen, NGO’s, het werken met vele nationaliteiten, culturele achtergronden, etc

Beiden hebben een sterke visie op de toekomst en hebben aangetoond snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de economie.

Are you ready to re-invent yourself?

Laten we aan de slag gaan!