nl Dutch

Time to Yourself

"The Future depends on what you do today" – Mahatma Gandhi

Gebruik jouw verplichte tijd thuis nu wijs en werk aan jouw toekomst

Move in2 the Future wil jou, in deze tijd dat we verplicht thuis zitten ivm het Corona Virus, de gelegenheid bieden om onze training “Time to Re-Invent Yourself” versneld en tegen een super gereduceerd tarief aan te bieden

Voorlopig wekelijks start nieuwe groep

3 weken in plaats van normaal 10 weken 

Maandag – Woensdag – Vrijdag online sessies 10.00 – 12.00 uur

volledig online in plaats van de 2 sessies op locaties

100,00 euro ipv 450,00 euro ex btw

Info training klik hier

Move in2 the Future

De wereld verandert in een hoog tempo. Met name in de economie en op de arbeidsmarkt zijn de veranderingen ten gevolge van verregaande digitalisering, robotisering en toenemende complexiteit, duidelijk voelbaar. Er is sprake van flexibilisering van de arbeidsmarkt en ook de vergrijzing van de bevolking speelt een rol.

Kennis volstaat niet meer: flexibiliteit, creativiteit, innovatief vermogen, ondernemerschap en zelflerend vermogen, leiderschap, zelfkennis en het vermogen om snel in te spelen op veranderingen worden steeds belangrijker

Voor wie?

Voor bepaalde doelgroepen wordt het een steeds grotere uitdaging om een plek te vinden op de arbeidsmarkt, terwijl zij juist heel graag een actieve rol willen blijven spelen in het economisch proces en hun toekomst willen creëren.

  • Enthousiaste jonge schoolverlaters die out of the box durven te denken
  • Zelfstandige professionals die nieuwe kansen willen creëren
  • (Ex) werknemers die vanuit hun passie aan de slag willen en klaar zijn voor hun eigen toekomst
  • Gepensioneerden die graag nog een actieve bijdrage willen of moeten leveren aan de economie

Move in2 The Future gaat met deze doelgroep aan de slag om

  • Zichzelf te herontdekken
  • Een nieuwe visie te ontwikkelen op de toekomst van de maatschappij, de economie en de arbeidsmarkt
  • Een nieuwe toekomst te creëren vormgegeven in een concreet plan als Future Innopreneur

De focus ligt op

  • Het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor de toekomst
  • Het bewustzijn dat eigen keuzes gemaakt kunnen worden gebaseerd op passie en purpose
  • Het pro-actief reageren op veranderingen en een positieve impact op de maatschappij realiseren

Training

"Time To Re-Invent Yourself"
Tijdens een intensief 10 weken programma worden de deelnemers in sessies online en op lokatie, op reis genomen om zichzelf opnieuw te ontdekken, en uiteindelijk met hernieuwde inzichten tot een plan te komen voor hun eigen toekomst

Mentoring

Deelnemers aan het “Time to Re-Invent Yourself” programma kunnen tijdens en na afloop gebruik maken van ervaren mentoren die hen volgen en begeleiden op hun reis om hun plan ook daadwerkelijk te implementeren

Community

Alle deelnemers aan het trainingsprogramma kunnen na afloop deel uitmaken van een online community waarin samen gewerkt wordt aan het uitwerken van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het vinden van opdrachtgevers dan wel potentiële werkgevers

Waarom Move in2 the Future?

Een nieuw perspectief op jouw toekomst betekent dat het roer echt om moet. Loslaten van oude gewoonten en oude inzichten vraagt om een aanpak die vernieuwend is. Daarbij vindt transformatie eigenlijk altijd plaats binnen een groep, binnen een omgeving waarin je je veilig voelt en waarbinnen je samen met anderen aan de slag kunt.

Wie zijn wij?

Ingun Bol de Bock

Ingun Bol de Bock

Partner

Saskia Harkema

Partner

De oprichters van Move in2 the Future, Saskia Harkema en Ingun Bol de Bock, bieden samen meer dan 50 jaar ervaring in de wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven, trainingen op nationaal en internationaal niveau, start-ups, sociaal ondernemen, NGO’s, het werken met vele nationaliteiten, culturele achtergronden, etc

Beiden hebben een sterke visie op de toekomst en hebben aangetoond snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de economie.

Are you ready to re-invent yourself?

Laten we aan de slag gaan!