nl Dutch

Time to Yourself

"The Future depends on what you do today" – Mahatma Gandhi

New: Online International Masterclass for Entrepreneurs Februari 8, 10, 12 and March 8, 10, 12

"Tapping into your Purpose and
Navigating Succesfully in Turbulent Times"

With COVID-19, we are facing an unprecedented situation that creates a strong sense of urgency to re-think and re-focus: what is the way forward? Entrepreneurs face an extra challenge in this respect, since they have to sustain their businesses, make them grow and provide for themselves and for their community.

This unpredicted pandemic and its consequences, is calling for solutions for new challenges we face in society: a time of crises is the birthplace of new opportunities, of creation and innovation. A time also to make our economy more sustainable.

Move in2 the Future has developed a Masterclass which does not seek answers in structural changes, cost reduction to achieve short-term efficiency or risk aversion and an attitude of ‘wait and see’. In times of turbulence as these it is vital to keep on innovating and search for ways to do so.

Begin vandaag en werk aan jouw toekomst!

NIEUW:  Kies nu uit 3 verschillende trajecten:

  • Een 10 weken online traject (eerste en laatste dag op lokatie in Utrecht of Noordwijk)
  • Een Masterclass van 3 ochtenden van 3 uur in één week (Ma-Wo-Vr)
  • Een intensief weekend op lokatie 

Alle trajecten inclusief:

Eén persoonlijke coaching sessie van 30 minuten met Saskia Harkema of Ingun Bol

Jaar lang gratis lidmaatschap van de online Move in2 the Future community 

Klik hier voor de beschrijving van de verschillende trajecten

Move in2 the Future

De wereld verandert in een hoog tempo. Met name in de economie en op de arbeidsmarkt zijn de veranderingen ten gevolge van verregaande digitalisering, robotisering, toenemende complexiteit en de totaal onverwachte opkomst van het COVID-19 virus duidelijk voelbaar. Er is sprake van flexibilisering van de arbeidsmarkt en ook de vergrijzing van de bevolking speelt een rol.

Kennis volstaat niet meer: flexibiliteit, creativiteit, innovatief vermogen, ondernemerschap en zelflerend vermogen, leiderschap, zelfkennis en het vermogen om snel in te spelen op veranderingen worden steeds belangrijker.

Niet iedereen is uit zichzelf in staat om snel in te spelen op al deze veranderingen en velen hebben de neiging zich vooral vast te houden aan oude gewoonten. Move in2 the Future heeft er op dit moment voor gekozen om zich zich nu te richten op een belangrijke groep die we vanwege hun ervaring, kennis en wijsheid nog heel hard nodig hebben op de arbeidsmarkt en in de economie: de actieve 50plusser!

We hebben juist nu de ervaring, de kennis en de wijsheid heel erg hard nodig, maar deze groep moet vaak opnieuw leren hoe ze dat enorme potentieel in kunnen zetten op een manier die bij hen als mens past, die aansluit bij de nieuwe werkelijkheid waarin we ons bevinden, die focust op creatie en innovatie in plaats van afwachten: actie in plaats van reactie.

Move in2 the Future biedt een uniek concept dat bestaat uit een training, individuele coaching en een online community met als doel om  vanuit die unieke persoonlijkheid, de passie en de purpose, iedereen op zijn of haar plek te krijgen waar ze hun potentieel optimaal kunnen benutten maar ook echt iets doen dat bij hen past: dat kan die ideale baan zijn, een bijzonder project of een eigen bedrijf.

Voor wie?

Voor de 50plus generatie wordt het een steeds grotere uitdaging om een plek te vinden op de arbeidsmarkt, terwijl zij juist heel graag een actieve rol willen blijven spelen in het economisch proces, hun toekomst willen creëren maar we ze ook nog heel hard nodig hebben. Hoewel we ons op dit moment focussen op deze groep, wil dat zeker niet zeggen dat we die jongere generaties uitsluiten. Juist die samenwerking kan het nog krachtiger maken om nieuwe kansen te creëren. 

Saskia Harkema

Move in2 The Future gaat met deze doelgroep aan de slag om

De focus ligt op

Training

"Time To Re-Invent Yourself"
Tijdens een intensief 10 weken programma worden de deelnemers in sessies online en op lokatie, op reis genomen om zichzelf opnieuw te ontdekken, en uiteindelijk met hernieuwde inzichten tot een plan te komen voor hun eigen toekomst

Coaching

Deelnemers aan het “Time to Re-Invent Yourself” programma kunnen tijdens en na afloop gebruik maken van ervaren coaches die hen volgen en begeleiden op hun reis om hun plan ook daadwerkelijk te realiseren en waar nodig persoonlijke blokkades bespreekbaar maken en op te ruimen

Community

Alle deelnemers aan het trainingsprogramma kunnen na afloop deel uitmaken van een online community waarin samen gewerkt wordt aan het uitwerken van nieuwe bedrijfsactiviteiten en het vinden van opdrachtgevers dan wel potentiële werkgevers

Waarom Move in2 the Future?

Een nieuw perspectief op jouw toekomst betekent dat het roer echt om moet. Loslaten van oude gewoonten en oude inzichten vraagt om een aanpak die vernieuwend is. Daarbij vindt transformatie eigenlijk altijd plaats binnen een groep, binnen een omgeving waarin je je veilig voelt en waarbinnen je samen met anderen aan de slag kunt.

Wie zijn wij?

Ingun Bol - Move in2 the Future

Ingun Bol de Bock

Partner

Saskia Harkema

Partner

De oprichters van Move in2 the Future, Saskia Harkema en Ingun Bol de Bock, bieden samen ca 60 jaar ervaring in de wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven, trainingen op nationaal en internationaal niveau, start-ups, sociaal ondernemen, NGO’s, het werken met vele nationaliteiten, culturele achtergronden, etc

Beiden hebben een sterke visie op de toekomst en hebben aangetoond snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de economie.

Are you ready to re-invent yourself?

Laten we aan de slag gaan!