nl Dutch

About Us

"Do not Fight the Old, but Create the New"

De oprichters van Move in2 the Future, Saskia Harkema en Ingun Bol de Bock, bieden samen bijna 60 jaar ervaring in de wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven, trainingen op nationaal en internationaal niveau, start-ups, sociaal ondernemen, NGO’s, het werken met vele nationaliteiten, culturele achtergronden, etc

Beiden hebben een sterke visie op de toekomst en hebben aangetoond snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de economie.

Het werken met deze doelgroep spreekt hen erg aan omdat ze zien dat er zoveel ongebruikte potentie zit in mensen, waarvan ze zich niet altijd bewust zijn omdat ze vast zitten in hun comfort zone en handelen vanuit ontwikkelde routines.

Het is een mooie uitdaging om samen met mensen aan de slag te gaan om zichzelf opnieuw te ontdekken en vanuit hun eigen kracht en een nieuwe visie op de toekomst, een plan te ontwikkelen.

Ingun Bol - de Bock

Ingun heeft 20 jaar geleden na een succesvolle carrière in het bedrijfsleven, bewust de keuze gemaakt voor ondernemerschap waarbij de mens en impact creatie voorop staan. Zij werkt vanuit de visie dat iedereen zelf verantwoordelijkheid neemt voor haar of zijn eigen toekomst en die van anderen, durft te kiezen voor passie en purpose en actief een rol speelt bij de creatie van een positieve en meer sustainable maatschappij.

Ingun heeft meerdere prijzen ontvangen voor haar werk als ondernemer. Als founder van het wereldwijde platform Female Wave of Change, zet zij zich actief in om een betere wereld achter te laten voor de komende generaties.

Ingun is iemand die denkt buiten de betreden paden, die verandering omarmt, die mensen meeneemt op haar reis naar succes, een bruggenbouwer, iemand die denkt in creatie en niets liever doet dan mensen te begeleiden naar hun volgende stap.

Saskia Harkema

Saskia heeft een carrière die meer dan 30 jaar omspant. In eerste instantie in de corporate wereld bij Philips en als consultant. Later ging ze weer studeren en promoveren in 2004 en ontpopte ze zich tot een expert op het gebied van innovatie, verandering, ondernemerschap en leiderschap. Sindsdien werkt ze in het onderwijs waar ze talloze functies heeft vervuld in het HBO en WO, in Nederland en daarbuiten. Ze heeft bijvoorbeeld jaren voor het NCOI gewerkt waar ze mensen ontmoette uit allerlei sectoren en voor een Franse Business School. Mensen staan aan het hart van de programma’s die ze ontwikkelt, de manier waarop ze lesgeeft, alles wat ze doet. Met Ingun deelt ze de visie dat als mensen werken vanuit innerlijke passie, hun dromen, de talenten die ze hebben; ze kunnen bijdragen aan verandering en uiteindelijk een wereld die vreedzaam is en werkt aan duurzame oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Naast haar werk als academicus, trainer en mentor; werkt ze met vluchtelingen en gemarginaliseerde groepen via de door haar opgerichte stichting Faces of Change. Ze is ook Global Ambassador van Female Wave of Change. Saskia is creatief, innovatief, zoekt altijd naar mogelijkheden voor vernieuwing en verandering. Ze gelooft onvoorwaardelijk in het vermogen van mensen om hun toekomst vorm te geven als ze durven te leven vanuit wat hen drijft, beweegt en hart van gaat zingen. Veranderingen volgen in een dusdanig tempo op dat het van groot belang is om verandering te integreren in ons dagelijkse leven zodat we de regie kunnen behouden over onze toekomst. Daarom heeft ze samen met Ingun Move in2 The Future opgezet.