De Toekomst van Werk: Uitzonderlijke Mensen

Think Differently

De Toekomst van Werk: Uitzonderlijke Mensen

 

Niet alleen diploma’s

In een recent artikel van CNBC@Work, werd gewag gemaakt van het feit dat de toekomst van werk niet gaat over diploma’s en titels, maar over het hebben van vaardigheden. Schattingen zijn dat 65% van de schoolgaande kinderen, zullen eindigen in banen en met werk dat nu nog niet bestaat.

Een diploma is niet onderscheidend genoeg meer. Als je je begeeft op de arbeidsmarkt moet je meer in huis hebben. Het is een totaalpakket van kennis en vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

Diploma’s en titels worden nog steeds gezien als een soort van levenslang keurmerk dat iets zegt over onze competenties. Alsof we daarmee gegarandeerd zijn van een baan of werk. Kennis wordt op die manier gezien als iets dat statisch is, niet steeds in beweging. Deels wordt dat gecompenseerd door het idee van leven lang leren, maar hier wordt ook sterk de nadruk gelegd op kennis als belangrijkste pijler van wat we te bieden hebben.

Vaardigheden

Vaardigheden helpen ons, om onze kennis op de juiste manier in te zetten. Ze verbinden als het ware dat wat we weten met dat wat we waarnemen in onze omgeving. Dat kan een probleem zijn, een idee, of een kans. Wie vaardig is, weet die kans te verzilveren door daar iets mee te doen. Zo helpen vaardigheden ons om regie te nemen en niet af te wachten, maar actief in te spelen op wat er om ons heen gebeurt.

Om welke vaardigheden gaat het? Het begint bij onszelf: zelfkennis en zelfbewustzijn. We moeten onszelf door en door kennen. Onze diploma’s en titels vertellen hooguit iets over wat we weten, maar vertellen ze ook iets over wie we zijn? Onze dromen, talenten, drijfveren, passie, ideeën en plannen. En vooral wat de optelsom is, van de kennis die we hebben + wie we zijn, die een unieke combinatie oplevert die maakt dat we ons kunnen onderscheiden van anderen.

Uniek en uitzonderlijk

Dat is precies wat we bij Move in2 the Future beogen. We willen jouw unieke talenten naar de oppervlakte brengen zodat je die kunt combineren met de kennis en ervaring die je al hebt, zodat je opvalt op de arbeidsmarkt. Je bent niet een van de velen, maar die persoon die iets uitzonderlijks te bieden heeft. Maar niet alleen dat. Het stelt je in staat om daarin de regie te nemen over je toekomst. Wat heb je te bieden en met wie wil je samenwerken? De rollen worden dan omgedraaid. Van passief afwachten, ga je het voortouw nemen en al je kwaliteiten inzetten om dat te gaan doen waar je blij van wordt. Werk wordt dan meer dan alleen maar arbeid tegen een loon. Het wordt een levensvervulling waar je heel veel voldoening uit haalt en waar je ook het beste van jezelf kunt geven.

Zet de stap

Bedreigingen kunnen we omzetten in kansen. Dat is een vaardigheid. We kijken naar een situatie en hebben het vermogen om het te bezien vanuit het perspectief dat we zelf verkiezen. Grijp deze kans waarin stilstand ons dwingt om thuis te zitten, om te investeren in jezelf. Te ontdekken wat je uniek en uitzonderlijk maakt. Want dat ben je. Als je ons programma volgt, zul je dat ontdekken.

Ingun

Ingun

Leave a Replay

About Us

The Move in2 the Future team offers knowledge, experience and wisdom coming from the corporate world, start-ups, social entrepreneurship, NGO’s, science, research, training, mentoring, coaching and working with people of all ages, cultures, nationalities, etc

Recent Posts

Follow Us

Waarom Move in2 the Future?

Are you ready to re-invent yourself?

Laten we aan de slag gaan!