Het leven begint bij 50

50 plus community

Het leven begint bij 50

Het zit niet in ons westerse denken, om zo naar leeftijd te kijken. Als kind van de Verlichting benaderen we alles vanuit onze ratio en die dicteert dat het leven een lineair process is. Het begint bij onze geboorte en eindigt bij onze dood. Het is maar een zienswijze. De Azteken – een van de belangrijkste bevolkingsgroepen in de Zuid-Amerikaanse cultuur – houden er een heel andere kijk op na.

Voor hen is een waardevol leven, een geworteld leven. Als een boom. Volgens hen moeten we ernaar streven om een geworteld of waardevol leven te leiden. Ze gebruiken hiervoor het woord ‘neltiliztli’.  Men kan het goede, het gewortelde leven bereiken door er op vier niveaus aan te werken.

Geworteld zijn in het eigen lichaam

Geworteld zijn begint volgens de Azteken in je lichaam. Dit komt niet overeen met de oude Europese traditie, die zich vooral richt op de rede en op de geest. De Azteken werkten dagelijks aan hun wortels, hun gegrond zijn. Dit heeft te maken met diepe waarden en normen die ons als mens definiëren, belangrijk zijn.

Geworteld zijn in de geest

Het doel van deze vorm van geworteld zijn voor de Azteken was om een balans te bereiken tussen ons ‘hart’ als de bron van ons verlangen en ons ‘verstand’ als bron van het oordeel. Als we ons hart oplijnen met ons verstand dan ontstaat die balans, is de gedachte.

Geworteld zijn in de gemeenschap

Op het derde niveau gaat het om het geworteld zijn in de gemeenschap, door het vervullen van een sociale rol. We zijn met elkaar verbonden door sociale verwachtingen en verantwoordelijkheden, waardoor de gemeenschap, de samenleving functioneert. De boodschap: Dit is ons geschenk aan de wereld, via werk, via wat we doen.

Geworteld zijn met de energie in onszelf – ‘teotl’

Het is niet ik en de wereld, maar mijn energie als onderdeel van de grotere wereld. Men zou ‘teotl’ kunnen bereiken door te werken aan de drie eerdergenoemde niveaus.

Als hoofd, hart en onze plek in de wereld met elkaar synchroon lopen, in de pas, dan pas benutten we ten volle ons potentieel is de belangrijke les die we leren uit deze zienswijze.

Een geworteld leven

Wanneer men het leven leidde op een manier die deze vier niveaus in zich verenigde, zouden lichaam, geest, gemeenschap en de de natuur onderling in harmonie komen. Dat volle, gewortelde leven was een vorm van zorgvuldig balanceren. Voor de Azteken was het belangrijk om het leven volop te leven en belangrijke dingen te doen. Als we de metafoor van de Azteken doortrekken dan zijn wij als een boom, glorieus en steeds mooier naarmate we ouder worden. Een boom leeft voort over generaties heen, en wint aan kracht en schoonheid naarmate de tijd vordert.

Move in2 the Future is opgericht vanuit de gedachte dat leeftijd er niet toe doet. Het leven bestaat uit fasen, waarin we steeds iets anders te bieden hebben aan de wereld, de gemeenschap waar we deel van uitmaken. Als we de magische grens van 50 hebben bereikt, zijn we geworteld en verankerd door al onze ervaringen, kennis, inzichten, suksessen en mislukkingen. We hebben een stevig fundament en daarom is dat bij uitstek het moment om onze vleugels opnieuw uit te slaan.

Een nieuwe weg inslaan

We hebben een keus. We gaan door op de ingeslagen weg, omdat we de voorspelbaarheid zoeken die dat met zich meebrengt. Of we zeggen tegen onszelf: weet je wat, ik ga een nog onontdekt pad inslaan en kijken waar me dat brengt. Waarom niet? Wat heb je te verliezen? We hebben de afgelopen tijd met veel mensen gesproken die dat wel hebben gedaan. Prachtige verhalen zijn dat van mensen die bijna in verwondering vaststellen dat ze gelukkiger zijn dan ooit in hun werk, in hun leven.

Dus: ga je de uitdaging aan om met ons te onderzoeken wat je allemaal nog wilt doen met je leven? Geef je dan op voor onze training ‘Time to Re-invent yourself’. Ja, het is nu het juiste moment of je nou 50, 60 of 70 bent. Neem jezelf mee op een innerlijke reis die je talenten doet herontdekken en onderzoek met ons en met elkaar wat je zou willen doen.

Ingun

Ingun

Leave a Replay

About Us

The Move in2 the Future team offers knowledge, experience and wisdom coming from the corporate world, start-ups, social entrepreneurship, NGO’s, science, research, training, mentoring, coaching and working with people of all ages, cultures, nationalities, etc

Recent Posts

Follow Us

Waarom Move in2 the Future?

Are you ready to re-invent yourself?

Laten we aan de slag gaan!