Effect van COVID-19 op werk!

Effect van COVID-19 op werk

Vorige week werd de verwachting uitgesproken dat 2/3 van de horecagelegenheiden zullen omvallen naar aanleiding van de crisis waar we ons in bevinden.

COVID 19 treft de economie hard. In veel sectoren vallen bedrijven om en zien ondernemers dat de basis van hun activiteiten verdampt, als gevolg van de verregaande maatregelen die vooral vanwege de gezondeheidsrisico’s, worden genomen. Er wordt zelfs gesproken over een op stapel zijnde economische recessie die vergelijkbaar is met die van 2008.

Wat kunnen we doen in zo’n situatie?

Handel vanuit je cirkel van invloed

Van groot belang is te handelen vanuit onze cirkel van invloed. Er wordt dan een onderscheid gemaakt tussen zaken waar we ons zorgen om maken en ons betrokken bij voelen, en zaken waar we invloed op hebben. Je hebt dan twee cirkels: de middelste is je cirkel van invloed, de schil daaromheen is je cirkel van betrokkenheid.

De pandemie en de gevolgen die dat met zich meebrengt, is in principe iets waar we ons grote zorgen om maken, maar is het ook binnen onze invloed sfeer? Het antwoord daarop is tweeledig. Nee, als het gaat om de maatregelen die we als burgers worden gevraagd op te volgen. Het is iets waar we in hoge mate geen enkele invloed op hebben. Ook het verloop van de epidemie is iets waar we geen zeggenschap over hebben.

Jouw perceptie op de situatie

Wat kunnen we echter wel beïnvloeden? Veel meer dan we denken. Om te beginnen hebben we invloed op onze perceptie van deze hele situatie. Zien we het als een donker zwart gat waar geen uitweg voor is, of zien we het als een opening naar een andere toekomst? We kunnen kiezen hoe we naar een situatie kijken is de boodschap.

Niets doen en afwachten vs vooruitlopen op ontwikkelingen

Maar dan zijn we er nog niet. Want we hebben ook grote behoefte om iets te doen. Dus hoe zit het met onze mogelijkheden om in deze periode waarin we grote zorgen om onze gezondheid en ons algehele welbevinden hebben, ook in economische zin, iets te doen? Het begint met een besluit dat we iets willen doen. Dat we onze cirkel van invloed willen vergroten en kijken hoe we ons handelingsperspectief kunnen verruimen. We hebben twee mogelijkheden. Niks doen en afwachten, of iéts doen vooruitlopend op ontwikkelingen. In het eerste geval leggen we ons neer bij de situatie, in het tweede geval gaan we kijken wat we nú kunnen doen zodat we straks, met een voorsprong als het ware, weer aan de slag kunnen. We hebben dan onze cirkel van invloed verruimd.

Als je besluit in jezelf te investeren, besluit je eigenlijk dat je niet machteloos wil toezien, maar dat je het heft in handen wil nemen voorzover dat mogelijjk is. Je versterkt je eigen vermogen om met iets wat buiten je invloedsfeer ligt, om te gaan.

Mouwen opstropen en aan de slag!

Dat is nou precies waar we bij Move in2 the Future in geloven. Een economie heeft altijd een cyclisch karakter met hoogte- en dieptepunten. Nu zitten we op een dieptepunt. Dat zullen we zeker niet ontkennen. Maar leiders zijn diegenen die juist in zo’n situatie niet bij de pakken gaan neerzitten, maar de mouwen opstropen en aan de slag gaan.

Kansen ontstaan in tijden van crisis

COVID 19 test ons vermogen om met tegenslag om te gaan, op een manier die diep ingrijpt in alle facetten van ons leven. We hebben daarin echter wel een keus, vinden wij. We kunnen de handoek in de ring gooien en hopen op betere tijden. We kunnen óók besluiten de mouwen op te stropen en gaan werken aan die betere tijden voor onszelf en de mensen die ons dierbaar zijn. Kansen ontstaan immers vaak in tijden van crisis. Grijp nu die kans, besluit om de tijd te benutten door nu in jezelf te investeren en je toekomst en geef je op voor onze training. We zullen waar maken wat we beloven.

Ingun

Ingun

Leave a Replay

About Us

The Move in2 the Future team offers knowledge, experience and wisdom coming from the corporate world, start-ups, social entrepreneurship, NGO’s, science, research, training, mentoring, coaching and working with people of all ages, cultures, nationalities, etc

Recent Posts

Follow Us

Waarom Move in2 the Future?

Are you ready to re-invent yourself?

Laten we aan de slag gaan!